top of page

POMEMBNE INFORMACIJE ZA VADEČE IN CENIK

Cenik skupinskih vadb 

Vse karte veljajo en mesec, ne porabljeni obiski propadejo !

Enkratni obisk                                                                                   9.90€

        4 obiski                                                                                            21.90€

        8 obiskov                                                                                         28.90€

      12 obiskov                                                                                         32.90€

       Neomejena                                                                                       36.90€

       

       Vadba za otroke in osnovnošolce 4 obiski                                       30€

Cenik osebnih treningov

1x osebni trening         25€

8x osebni trening         170€

12x  osebni trening       230€

                       

Trening v manjših skupinah- SEMI PRIVATE 

(3 - 4 UDELEŽENCI)

4x na mesec   (75 minut)                                                                                               40€ ( termin 10€)

Ostale storitve

 Prehransko svetovanje (6 tednov)                                       120€

  

Analiza telesne drže in sestave s posvetom                        30€

Analiza telesne drže in posvet                                                20€

Analiza telesne sestave in posvet                                          15€

Najem dvorane 60 minut                                                          20€

-10% imajo popust vsi upokojenci, dijaki, študenti in brezposelni. (popust upoštevamo ob priloženem veljavnem potrdilu)

Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa ter do odpovedi vadbe zaradi višje sile.

Cenik velja od 12.9.2022.

 POGOJI SODELOVANJA 

 • VADEČI RAZGIBAJMO SE CENTRA JE VSAK, KI IZPOLNI PRIJAVNICO IN PLAČA VADNINO.

MLAJŠIM OD 15 LET JE PRIJAVA IN VADBA MOŽNA LE OB DOVOLJENJU STARŠEV ALI SKRBNIKOV.

Z VPISOM SE ZAVEŽETE, DA BOSTE UPOŠTEVALI PRAVILA.

 • VADBA JE MOŽNA OB PORAVNANI VADNINI.

 • VADNINA SE PLAČUJE V NAPREJ.

 • VELJAVNOST MESEČNE KARTE  JE 31 DNI DNEVA NAKUPA, PO PRETEKU KARTE NEIZKORIŠČENIH UR NI MOGOČE KORISTITI. PO PRETEKU KARTE NEIZKORIŠČENIH  NI MOGOČE KORISTITI. Z ZDRAVNIŠKIM OPRAVIČILOM JE NEIZKORIŠČENE URE MOŽNO PODALJŠATI ŠE ŠTIRI TEDNE OD PRETEKA VELJAVNOSTI KARTE.

 • VSE KARTE SO NEPRENOSLJIVE IN NEIZMENLJIVE.

 • VRAČILO DENARJA ZA NEIZKORIŠČENE KARTE NI MOŽNO.

 •  V PRIMERU IZREDNE OPRAVIČENE ODSOTNOSTI (BOLEZEN ALI POŠKODBA), KI JE DALJŠA OD 14 DNI, SE OB            PRAVOČASNI PREDLOŽITVI PISNE DOKUMENTACIJE (V ROKU 7 DNI OD ZADNJEGA DNEVA IZOSTANKA) KARTA V DOGOVORU Z VODJO STORITEV IZJEMOMA PODALJŠA, V PRIMERU DOPUSTOV ALI PODOBNIH NEUPRAVIČENIH RAZLOGOV SE KARTE IZJEMOMA NE PODALJŠUJEJO

 • V PROSTORE RAZGIBAJMO SE CENTRA JE VSTOP DOVOLJEN SAMO VADEČIM.

 • ZA GARDEROBO IN OSEBNE PREDMETE NE ODGOVARJAMO.

 • NA VADBO SE MORATE PREDHODNO PRIJAVITI IN, ČE NE PRIDETE NA VADBO, PREDHODNO ODJAVITI (VSAJ 5 UR PREJ).

 • MED VADBO NOSITE ČISTE ŠPORTNE COPATE IN ČISTA ŠPORTNA OBLAČILA.

 • MED VADBO OBVEZNO UPORABLJAJTE BRISAČO.

 • PO KONČANI VADBI OBVEZNO POSPRAVITE REKVIZITE NA SVOJA MESTA.

 • VZDRŽUJTE RED IN ČISTOČO V PROSTORIH.

 • UDELEŽBA NA SKUPINSKIH VADBAH JE NA LASTNO ODGOVORNOST.

 • NEPOOBLAŠČENIM OSEBAM JE PREPOVEDANO OGLAŠEVANJE IN PRODAJA KAKRŠNEGAKOLI BLAGA POVEZANEGA S ŠPORTOM, PREHRANO IN KOZMETIKO.

 • PRIDRŽUJEMO SI PRAVICO SPREMEMBE URNIKA GLEDE NA POTREBE IN POVPRAŠEVANJE VADEČIH.

 •  OSEBJE VADBENEGA CENRA RAZGIBAJMO SE SI PRIDRŽUJE PRAVICO PREPOVEDATI VADBO OBISKOVALCEM, KI NE UPOŠTEVAJO HIŠNEGA REDA.

 • DOSTOP DO SPLETNE STRANI WWW.RAZGIBAJMO.SE JE LAHKO VČASIH PREKINJEN OZIROMA ZAČASNO NEDOSTOPEN, ZARADI REDNEGA VZDRŽEVANJA ALI PODOBNIH RAZLOGOV. PONUDNIK SI PRIDRŽUJE PRAVICO, DA LAHKO KADARKOLI BREZ ODPOVEDNEGA ROKA UKINE ALI SPREMENI DEL TUKAJ NAVEDENIH SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA. TAKE SPREMEMBE LAHKO MED DRUGIM VKLJUČUJEJO UVEDBO NEKATERIH PRISTOJBIN ALI PLAČIL. V KOLIKOR PRIDE DO SPREMEMB SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA, SE SMATRA DA SE UPORABNIKI, KI UPORABLJAJO SPLETNO STRAN WWW.RAZGIBAJMO.SE, STRINJAJO Z NJIMI. VSAKA SPREMEMBA ALI IZBRIS SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA ZAČNE VELJATI TAKOJ, KO JE OBJAVLJENA NA SPLETNI STRANI.

 • POPUSTI SE MED SEBOJ NE SEŠTEVAJO IN NE VELJAJO ZA PODJETJA

 • PRIDRUŽUJEMO SI PRAVICO DO SPREMEMB CEN IN PROGRAMA STORITEV

 • PONUDNIK SE ZAVEZUJE, DA BO VAROVAL ZAUPNOST OSEBNIH PODATKOV IN ZASEBNOST UPORABNIKOV SPLETNE STRANI. ZBRANE OSEBNE PODATKE BO UPORABLJAL IZKLJUČNO ZA OPRAVLJANJE STORITEV, KI JIH PONUJA. PONUDNIK SPOŠTUJE ZAUPNOST OSEBNIH PODATKOV IN ZASEBNOST SVOJIH UPORABNIKOV, ZATO BO STORIL VSE POTREBNO, DA JIH ZAŠČITI PRED KAKRŠNIMIKOLI KRŠITVAMI IN ZLORABAMI.

 • PONUDNIK  ZA POTREBE OPRAVLJANJA STORITEV, KI JIH PONUJA, ZBIRA, VODI, OBDELUJE IN SHRANJUJE  PRIDOBLJENE UPORABNIKOVE PODATKE.

RAZGIBAJMO SE Fridl Sebastijan s.p. trgovina, posredništvo in druge storitve, druge športne dejavnosti, izobraževanje, izpolnjevanje in usposabljanje na področju športa. Ni davčni zavezanec.

 

bottom of page